deem-enginyers.com SERVEIS D'ENGINYERIA     
top
left
deem-enginyers
DEEM ENGINYERS
C/Migdia, 15
17180 Vilablareix
Tel. 972 237 350
972 230 458
Fax 972 405 428

presentació

serveis enginyeria
DEEMenginyers és una empresa d’enginyeria d’estructures i d’instal·lacions, ubicada a Girona, donant servei tant a despatxos d’arquitectura i enginyeria, com a empreses, particulars i Administració.

DEEM enginyers és un despatx d’enginyeria, amb dos departaments diferenciats en base a la seva línia d’acció, per una banda som Assessors en Càlcul d’Estructures, departament especialitzat en resoldre problemes, donant sol·lucions reals i segures a tot tipus d’estructura plantejada pel client; mentre que l’altra línia d’acció, és la pròpia d’un departament de Càlcul i Projectes d’Instal·lacions (electricitat, gas, calefacció, contra incendis, telecomunicacions, ...), així com de Llicències Municipals d’Activitats ja sigui en l’àmbit industrial, comercial, de l’edificació, com obra pública.

Alhora, i degut a l’equip humà pluridisciplinar de DEEM enginyers, disposem d’una estació total per a l’aixecament de plànols Topogràfics, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats, tant dels professionals de la construcció (arquitectes, enginyers i promotors), com titulars de finques rústiques i/o particulars, entre d’altres.

DEEM enginyers sempre ha apostat per l’equipament i instrumentació, com a base de l’enginyeria d’instal·lacions, per això disposem de l’Eurotest REBT KMI-3102 i de l’aparell multifunció PowerQ per a la medició de sistemes elèctrics (instal·lacios elèctriques), tant monofàsics com trifàsics, amb la finalitat de diagnosticar l’estat de salut tant de les instal·lacions elèctriques industrials, comercials, com habitatges i instal·lacions comunitàries. Possibilitant així, la detecció de riscos de curtcircuits que poden originar incendis, desequilibris entre fases, mesura de la Potència Reactiva amb l’estudi de necessitats de condensadors, duent a terme una monitorització i anàlisi de l’energia, entre d’altres.

Càlcul d'estructures
Naus industrials
Projectes d'instal·lacions
Llicències d'activitats
Topografia
Seguretat i salut laboral
Instal·lacions elèctriques
Peritatges, valoracions/tassacions
Plans d'emergència
Enginyeria agrícola, ramaderia i alimentació

right
bottom
    ©2009 DEEM-ENGINYERS.COM - info@deem-enginyers.com
designed & developed by: gimmic.net